Słownik podstawowych pojęć Forex

Podczas inwestowania na Forex często spotkać się można z wieloma skrótami i zwrotami które mogą być niejasne dla początkujących graczy. Poniżej postaram się pokrótce opisać najważniejsze i najczęściej spotykane. Jeśli uważacie że jakieś pominąłem, nie wahajcie się ze mną skontaktować!

Ask price - to cena zakupu pary walutowej (a konkretnie: waluty bazowej).

Bid pride - cena po której waluta jest skupowana przez rynek: z punktu widzenia inwestora to kwota po której może sprzedać (zamknąć) otwartą pozycję.

Broker - brokerem Forex określamy firmę która udostępnia platformę handlową na której po zarejestrowaniu pojedynczy inwestor ma możliwość handlu z innymi podmiotami. Co ważne, większość platform nie oferuje możliwości handlu prawdziwą gotówką a możliwość otwarcia kontraktów CFD.

Day trading - jedna z najpopularniejszych strategii gry kiedy gracze zajmują się handlem w obrębie jednej sesji (wszystkie otwarte pozycje są zamykane przed jej zakończeniem). Ze względu na krótkoterminowy charakter transakcji, generowany zysk nie jest duży ale częsty i regularny.

Pips - to podstawowa jednostka na giełdzie Forex. Najczęściej wykorzystuje się ją podczas określania wysokości zysku i szerokości spreadu. Jeden pips to jedna tysięczna jednostki bazowej. Kiedy kurs zakupu wynosi 1.1234 a sprzedaży 1.2340, różnica między nimi wynosi 0.0006 czyli 6 pipsów.

Spread - to prowizja pobierana przez platformę brokerską od każdej pojedynczej transakcji. Tzw. szerokość spreadu to wielkość owej prowizji. Traderom zależy by była jak najmniejsza, zazwyczaj wynosi od jednego do kilku pipsów za każdego wymienianego lota.

Analiza techniczna - to dziedzina analiz ściśle związana z matematyką. Inwestorzy wykorzystujący ją do przewidywania przyszłej wartości kursów waluty, skupiają się na wyznaczaniu trendu, analizach wartości w kolejnych przedziałach czasowych. Charakteryzuje się krótkimi przedziałami czasowymi inwestycji.

Analiza fundamentalna - w tym wypadku pod uwagę bierze się nie wartości zmiennych lecz wydarzenia (wartość PKB, bezrobocia, wskaźniki określające wzrost gospodarczy, itd..) które w dłuższym okresie czasu mogą wpłynąć na wysokość kursów.

Stop-loss - to jedno z podstawowych zleceń. Polega na ustaleniu wartości otwartej lub dopiero otwieranej pozycji dla której zostanie automatycznie zamknięta w chwili kiedy kurs spadnie do określonego poziomu.

Take-profit - odwrotnie od stop-loss, w tym wypadku gracz ustala poziom dla którego transakcja zostanie automatycznie zamknięta w chwili kiedy kurs wzrośnie do ustalonego poziomu.

Dźwignia finansowa - to wartość przez którą przemnożona zostanie inwestowana kwota. Dzięki takiemu zabiegowi, trader ma możliwość inwestowania 50- 100- i więcej krotnie wyższymi kwotami od faktycznie posiadanych.

Para walutowa - to zbiór dwu walut na których dokonuje się wymiany. Dla pary EUR/USD, euro jest walutą bazową, dolar walutą kwotowaną. W zamian za posiadane waluty kwotowane kupuje się walutę bazową.