Pipsy, loty i spready

Dziś szerzej o trzech najważniejszych terminach: spreadach, lotach i pipsach. Spotkacie się z nimi praktycznie już od samego początku. Ich znaczenie i praktyczne zastosowanie są trywialne jednak wielu osobą potrafią sprawić problem - szczególnie w pierwszych godzinach styczności z Forex. Poniżej ich szersze objaśnienie wraz z praktycznymi przykładami zastosowania.

Pips

Inwestując na giełdzie gracze kupują i sprzedają pary walutowe: ich wartości podawane są aż do czwartego miejsca po przecinku (wyjątkiem jest tutaj jen japoński który ze względu na duże różnice kursowe względem dolara, podaje się tylko do drugiego miejsca po przecinku). Nie one jednak stanowią podstawę do wyliczania zysku. Ze względu na różny przelicznik walut, ich wspólnym mianownikiem są tzw. pipsy.

Pips to jedna dziesięciotysięczna wartość pary walutowej. I tak kiedy inwestor kupi parę walutową o wartości 1.1122 i sprzeda ją za kwotę 1.1130, różnica między ceną ask i bid będzie wynosić:

1.1130 - 1.1122 = 0.0008 - 8 pipsów

Aby nie podawać tak małych wartości, dla ułatwienia komunikacji wprowadzono pojęcie pipsa. To właśnie przy ich wykorzystaniu podaje się wygenerowany zysk i stratę. Często też kiedy podczas przeglądania różnego rodzaju poradników czy recenzji tzw. robotów (skryptów inwestujących w imieniu gracza), ich autorzy podają informację o zysku nie będącym konkretną kwotą a w postaci określonej ilości pipsów.

Lot

Jeden lot to podstawowa jednostka określająca wielkość inwestycji na Forex. Wynosi 100 tysięcy jednostek waluty bazowej czyli tej, którą chcemy zakupić. Jeśli trader nabył jeden lot pary EUR/USD, oznaczać to będzie że nabył 100 000 euro w zamian za posiadane dolary. Lot jest domyślnie najmniejszą jednostką nabywczą na poszczególnych platformach: oznacza to że minimalny zakup wynosi 100 tysięcy jednostek.

Ze względu na coraz większą popularność giełdy walutowej wśród indywidualnych inwestorów, niektóre platformy brokerskie wprowadziły tzw. miniloty i mikrotloty. To ukłon w stronę mniej zamożnych graczy. Minilot to 10 000 jednostek, mikrolot: 1000 jednostek.

Należy jednak wspomnieć że oferowane konta obsługujące mniejsze loty często - mimo iż oferują taką samą funkcjonalność jak ich większe odpowiedniki - nie pozwalają generować regularnych zysków. Mimo możliwość stosowania dźwigni, pojedyncza inwestycja mikrolotem generuje setną część zysku jaki można wygenerować obracając pełnym lotem. Z tego względu wiele osób odradza korzystanie z takich kont, do nauki zaś polecane są konta demonstracyjne.

Spread

Spread to prowizja brokera pobierana od każdej zawartej transakcji. Jego szerokość (czyli wielkość prowizji) uzależniona jest od typu brokera, pary walutowej oraz wielkości zakupu. Najczęściej brokerzy udostępniają tabele które zawierają wysokość opłat określonych w pipsach dla różnych par walutowych. Ze względu na fakt iż gro platform to platformy umożliwiające handel kontraktami CFD gdzie inwestorzy nie wymieniają prawdziwej gotówki a jedynie umawiają się na odsprzedanie kontaktu po określonej cenie, szerokość spreadu u różnych brokerów dla głównych par jest bardzo podobna. Tym samym porównywanie tabeli opłat często mija się z celem: dużo lepszym wyznacznikiem będzie sprawdzenie opinii o poszczególnych firmach na forach dyskusyjnych i witrynach z opiniami: większe znaczenie ma obsługa klienta i niezawodność wybranej platformy.